Co-sponsor: Krijn Verwijs Yerseke


Krijn Verwijs Yerseke B.V. speelt graag in op de wensen van de steeds kritischer wordende consument. Zij anticiperen daarom voortdurend op trends en ontwikkelingen in de markt. Met een flexibele en slagvaardige organisatie werkt Krijn Verwijs constant aan kwaliteitsverbetering en innovatie, waardoor de schaal- en schelpdieren perfect aansluiten bij de huidige vraag naar eerlijke, pure, gezonde en duurzame producten. Ruim 125 jaar ervaring, een klantgerichte aanpak en een moderne bedrijfsvoering zorgen ervoor dat zij u onder de merknaam Premier dagelijks het allerbeste uit de zee bieden. Voor meer info bezoek de website.

Krijn Verwijs Yerseke BV like adapt to the needs of increasingly (and more critical) consumers. They therefore constantly anticipate trends and developments in the market. With a flexible and responsive organization Krijn Verwijs constantly working to improve quality and innovation, making the seafood perfectly with the current demand for honest, pure, healthy and sustainable products. More than 125 years of experience, a customer-oriented approach and a modern management, shall ensure that they offer under the brand name Premier daily, the very best from the sea.