Co-sponsor: Viviers Le Petit Pecheur


Viviers Le Petit Pêcheur te Yerseke is een relatief nieuwe speler op de schelpdierenmarkt. Begonnen in 2008 langs de traditionele oesterputten aan de Havendijk in Yerseke, is begin 2009 het huidige pand betrokken. Hierin zijn ruim bemeten bassins van ieder 60 m2 daarin kunnen diverse schelpdieren verwaterd worden. De schelpen worden dagvers verpakt op de meest efficiënte en moderne inpak- en etiketteerlijnen. Wat is een ‘Viviers’? Een ‘Viviers’ (spreek uit; vievjee) is de Franse benaming voor een comfortabele verwaterplaats voor oesters en allerhande schelpdieren. Het woord is afkomstig van het Latijnse: vivarium (afgeleid van vivus wat "levend" betekent) Het doelde in die tijd op een plaats waar men dieren in leven hield, zoals een oesterbassin of een reservoir voor levende vissen. Voor meer info bezoek de website.

Viviers Le Petit Pecheur Yerseke is a relatively new comer in the seafood market. With the start in 2008, along the traditional oysterponds on the Havendijk in Yerseke, they moved in early 2009 into their current building. Here are generously sized basins of each 60 m2 containing various shellfish, which can be diluted. The shells are packed fresh daily in the most efficient and modern packaging and labeling lines. What is a 'Viviers'? A 'Viviers' (pronounced; vievjee) is the French name for a comfortable watering place for oysters and all kinds of shellfish. The word comes from the Latin: vivarium (derived from vivus what means  "living") This referred at that time to a place where they kept fish, like an oyster basin or reservoir.