Star Sponsor: Hanos


HANOS International Catering Wholesaler. Since the establishment of the company in 1975, HANOS has become a wholesale organization with 18 stores in the Netherlands and Belgium. The mission of HANOS is as simple as effective: HANOS guarantees affordable prices for the best quality. HANOS makes a difference by offering its customers expert advice on a  deep assortment with a wide variety products, from all over the world. The organisation is working on projects where sustainability and environmental protection play an important role and responds actively to new developments in this market . With every action HANOS takes, they consider the impact it has on the environment and human health. The Foundation Fish & Season is a great example and therefore HANOS is proud to sponsor the work of the foundation.

Hanos internationale horeca groothandel. Sinds de oprichting van de vestiging Apeldoorn in 1975, is HANOS uitgegroeid tot een groothandelsorganisatie met 18 vestigingen verspreid over Nederland en België. De filosofie van HANOS is even eenvoudig als doeltreffend: HANOS staat garant voor betaalbare kwaliteit, en dat in de breedste zin van het woord. Vakkundig advies ligt aan de basis van een breed en diep assortiment kwaliteitsproducten, van heinde en verre, tegen concurrerende prijzen. Door in te spelen op en samen te werken met projecten waarin duurzaamheid en milieubehoud een belangrijke rol spelen, is HANOS actief bezig om naast het streven naar winst ook terdege rekening te houden met het effect van deze activiteiten op mens en milieu. Het mag duidelijk zijn dat HANOS de Stichting Vis & Seizoen een warm hart toedraagt en om die reden graag als sponsor ondersteuning biedt. Voor meer info bezoek de website.