Sponsors


Main Sponsor: Fresh Fish Trader Jan van As

Fresh Fish Trader Jan van As is a family-owned business that has been supplying a broad and high-quality assortment of fish, crustaceans and shellfish to the catering and restaurant business, large-scale consumers and the retail trade for over 60 years. Fresh Fish Trader Jan van As is the founder of Fish & Season sustainability initiative. We highly value quality, sustainability with Fish&Season and convenience. Fresh Fish Trader Jan van As has been a partner of HANOS International Catering Wholesaler’s since 2010. We are glad to be of service.

Versvishandel Jan van As is een familiebedrijf en is ruim 60 jaar later toon aangevend en uitgegroeid tot een begrip in de Nederlandse horeca. Versvishandel Jan van As belevert, met haar uitgebreide en bijzondere assortiment verse en bevroren vis, schaal- en schelpdieren en gerookte vis, dagelijks talloze horecagelegenheden, instellingen, grootverbruikers en detailhandelaren. Versvishandel Jan van As is de grondlegger van duurzaamheid initiatief Vis&Seizoen. Versvishandel Jan van As staat voor duurzaamheid en  kwaliteit uit het juiste seizoen.

 Voor meer info bezoek de website.

Star Sponsor: Hanos

HANOS International Catering Wholesaler. Since the establishment of the company in 1975, HANOS has become a wholesale organization with 18 stores in the Netherlands and Belgium. The mission of HANOS is as simple as effective: HANOS guarantees affordable prices for the best quality. HANOS makes a difference by offering its customers expert advice on a  deep assortment with a wide variety products, from all over the world. The organisation is working on projects where sustainability and environmental protection play an important role and responds actively to new developments in this market . With every action HANOS takes, they consider the impact it has on the environment and human health. The Foundation Fish & Season is a great example and therefore HANOS is proud to sponsor the work of the foundation.

Hanos internationale horeca groothandel. Sinds de oprichting van de vestiging Apeldoorn in 1975, is HANOS uitgegroeid tot een groothandelsorganisatie met 18 vestigingen verspreid over Nederland en België. De filosofie van HANOS is even eenvoudig als doeltreffend: HANOS staat garant voor betaalbare kwaliteit, en dat in de breedste zin van het woord. Vakkundig advies ligt aan de basis van een breed en diep assortiment kwaliteitsproducten, van heinde en verre, tegen concurrerende prijzen. Door in te spelen op en samen te werken met projecten waarin duurzaamheid en milieubehoud een belangrijke rol spelen, is HANOS actief bezig om naast het streven naar winst ook terdege rekening te houden met het effect van deze activiteiten op mens en milieu. Het mag duidelijk zijn dat HANOS de Stichting Vis & Seizoen een warm hart toedraagt en om die reden graag als sponsor ondersteuning biedt. Voor meer info bezoek de website.

Star Sponsor: Hoi Kee Ho Fresh Fish Limited

Hoi Kee Ho Fresh Fish was established in early 1930’s, and has gradually developed into a mature seafood supplier. For years, one of our most important business philosophies is to supply seafood with the care of Marine Ecology and Environmental Protection. Hoi Kee Ho is a partner of Fish&Season founded by Fresh Fish Trader Jan van As in the Netherlands. Being a business partner of seafood company Jan van As, we have a chance to import more certified sustainable seafood items into China, Hong Kong and Macau. As one of the important criteria for this sustainable certification system is about individual seafood’s seasoning. Seasonal selling is therefore our basic practice. With following the idea of sustainability and concerning the matter of seasoning, we believed consumers will be able to enjoy the best quality seafood and to play a part in saving the Marine Ecology and to protect our Global Environment.

Visgroothandel Hoi Kee Ho is opgericht in begin 1930, en heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een volwassen vis leverancier. Al jaren is een van de belangrijkste zakelijke filosofieën, vis te verhandelen met oog voor het maritieme zeeleven en milieu. Hoi Kee Ho is een partner van Fish&Season dat is opgericht door Versvishandel Jan van As in Nederland. Deze samenwerking vergroot de kennis en aanbod om gecertificeerde duurzame vis items te importeren in China, Hong Kong en Macau. Als een van de belangrijkste criteria voor dit partnership is om individuele vissoorten, seizoensgebonden te verhandelen in de praktijk. De filosofie om het principe van Fish&Season uit te dragen en kennis over te brengen naar de consument speelt een zeer belangrijke rol om zo de verschillende vispopulaties te beschermen in onze oceanen.

Sponsor: Klap

Klap is sinds 1854 als assurantiemakelaar de adviseur voor het verzekeren van al uw risico´s. Uw zakelijke en particuliere verzekeringen worden begeleid door een team van deskundige specialisten en een persoonlijk betrokken partner. Klap is al jaren specialist in het verzekeren van onder andere  Horeca gerichte bedrijven. Voor meer info bezoek de website

 

Klap is since 1854 an insurance broker consultant to insure all your risks. Your business and personal insurance are supervised by a team of expert/specialists. Klap has been  years specialized in insuring Catering oriented companies, who are personally involved.

Sponsor: Zalmhuis Steur

Zalmhuis Steur is een ambachtelijke rokerij gevestigd in Monnickendam, Noord Holland. Wij leveren gerookte visproducten van hoogwaardige kwaliteit aan horeca, groothandels, visspeciaalzaken en via onze webshop aan particulieren. De uitdaging voor Zalmhuis Steur is dat we vast houden aan de traditie van het ambachtelijk roken om daarmee te waken voor smaakvervlakking. We kopen uitsluitend de beste grondstoffen en hebben oog voor het milieu in de zeeën. Voor meer informatie bezoek de website.

Salmon Smoking Hall Steur is a traditional smokehouse located in Monnickendam in the Netherlands. We deliver high quality smoked fish products to restaurants, wholesalers, and through our webshop to individuals. The challenge for Steur is that we stick to the tradition of artisanal smoking to thereby guard against superficiality taste. We buy only the best raw materials and have an eye for the environment in the seas.

Co-sponsor: Drukkerij J. Bout & Zonen

Aan de Ceintuurbaan 32-34 in Huizen ligt drukkerij en uitgeverij J. Bout & Zonen. Een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat naar het jaar 1914. De 14-jarige Jan Bout verliet de vissersschuit van zijn vader en koos voor het grafische vak. In oktober 1926 begon Jan voor zichzelf in een klein pand aan de Noorderweg. Het bedrijf groeide voorspoedig en uitbreiding werd noodzakelijk. De drukkerij verhuisde naar een pand aan de Waterstraat en in 1938 volgde de huidige locatie aan de Ceintuurbaan 32-34. Om onze klanten snel en accuraat te kunnen bedienen worden technisch gezien de modernste middelen gebruikt. Zo zijn we in staat u een uitgebreid pakket drukwerk te kunnen aanbieden. Voor meer informatie bezoek de website.

At the Ceintuurbaan 32-34 in Huizen you can find  printing and publishing J. Bout & Sons. Bout is a family company whose history goes back to the year 1914. The 14-year-old Jan Bout left the fishing boat of his father because his preference was always graphic. In October 1926 John started his own business in a small building at the Noorderweg. The company grew and expansion became necessary. The print shop moved to a building at Waterstraat and in 1938 they moved to the current location, the Ceintuurbaan 32-34. In order to serve our customers quickly and accurately they used the most modern equipment.

Co-sponsor: Ernst & Young

Ernst & Young is wereldwijd toonaangevend op de gebieden verzekering, belasting, transactie en adviesdiensten. Overal ter wereld delen onze 167,000 medewerkers dezelfde waarden en een compromisloze inzet voor kwaliteit. Wij maken het verschil door onze mensen, cliënten en meer in het algemeen de samenleving te helpen het beste uit zichzelf te halen. Voor meer info bezoek de website.

Ernst & Young is a global leader concerning assurance, tax, transaction and advisory services. All over the world 167,000 employees share the same values ​​and an uncompromising commitment to quality. We make a difference by helping our people, our clients and, more generally, to help you make the most of their society

Co-sponsor: inONE

inONE is een software bedrijf gevestigd in Leiden. We maken eenvoudige e-commerce software voor horecaleveranciers en handige tools voor de Horeca. Inmiddels werken meer dan 100 horecaleveranciers en 3500 horecabedrijven in Nederland met ons systeem die dagelijks via de webwinkel: inONE , elk bij hun eigen leveranciers bestellen. Onze missie: Dat elke horeca gerichte onderneming in Nederland de mogelijkheid heeft om via één punt  bij al zijn eigen leveranciers kan bestellen  . Voor meer info bezoek de website.

inOne is a software company based in Leiden. We create simple e-commerce software for catering suppliers and useful tools for the hospitality industry. By now more than 100 catering suppliers and 3,500 catering companies in the Netherlands daily use our online system through the online store: inOne. Our Mission: That all hospitality-focused company in the Netherlands has the ability to order through a point in all of its own suppliers

Co-sponsor: Interfish IJmuiden

In 1976 werd door Nico van der Deijl samen met zijn zoons Nico en Henk het visverwerkend bedrijf opgericht onder de naam INTERFISH. Na een bescheiden start werd in 1977 een eigen pand betrokken aan de Texelstraat in IJmuiden. Vanaf die tijd heeft INTERFISH, door uitbreidingen en aanpassingen, zich gestaag ontwikkeld tot een moderne en efficiënte onderneming die ruimschoots aan de eisen van deze tijd voldoet. De aankoop van verse vis verloopt in hoofdzaak via de Nederlandse visafslagen. Een team van deskundige medewerkers zorgt voor de verwerking van de vis, beschikt daarbij over de modernste apparatuur zoals invriezen, wegen en verpakkingslijnen. De relaties waarnaar dagelijks vis wordt verzonden bevinden zich in landen als; Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden. Voor meer info bezoek de website.

Established in 1976, ​​Nico van der Deijl founded, along with his sons Nico and Henk, the fish processing company INTER FISH. After a humble beginning in 1977a building was employed at the Texel Street in IJmuiden. From that time INTER FISH, has developed through extensions and modifications, to be a modern and efficient company that exceeds the requirements. Purchasing fresh fish is conducted mainly through the Dutch auctions. A team of expert staff is responsible for processing the fish, by taking advantage of the most modern equipment, such as freezing, weighing and packing lines. The relations which will be sent daily fish are located in countries such as; Germany, France, Italy and Sweden.

Co-sponsor: Karel Hoeve

In 1983 is dhr. Karel Hoeve begonnen als een eenmansonderneming. Na een jarenlange ervaring in de export begon hij aan een nieuwe uitdaging, het importeren van uitheemse vissoorten voor de Nederlandse markt. Vandaag de dag is Karel Hoeve uitgegroeid tot een All-round vishandel met een breed en diep assortiment van zowel uitheemse als inheemse vissoorten en hun producten. Voor meer info bezoek de website.

In 1983, Mr. Karel Hoeve started as a one-man company. After years of experience in exporting, he began a new challenge, the import of foreign fish species for the Dutch market. Today Karel Hoeve has become an all-round fishtraders with a wide and deep range of both exotic and native species and their products.

Co-sponsor: Krijn Verwijs Yerseke

Krijn Verwijs Yerseke B.V. speelt graag in op de wensen van de steeds kritischer wordende consument. Zij anticiperen daarom voortdurend op trends en ontwikkelingen in de markt. Met een flexibele en slagvaardige organisatie werkt Krijn Verwijs constant aan kwaliteitsverbetering en innovatie, waardoor de schaal- en schelpdieren perfect aansluiten bij de huidige vraag naar eerlijke, pure, gezonde en duurzame producten. Ruim 125 jaar ervaring, een klantgerichte aanpak en een moderne bedrijfsvoering zorgen ervoor dat zij u onder de merknaam Premier dagelijks het allerbeste uit de zee bieden. Voor meer info bezoek de website.

Krijn Verwijs Yerseke BV like adapt to the needs of increasingly (and more critical) consumers. They therefore constantly anticipate trends and developments in the market. With a flexible and responsive organization Krijn Verwijs constantly working to improve quality and innovation, making the seafood perfectly with the current demand for honest, pure, healthy and sustainable products. More than 125 years of experience, a customer-oriented approach and a modern management, shall ensure that they offer under the brand name Premier daily, the very best from the sea.

Co-sponsor: Topfish Seafood

Topfish Seafood staat voor topkwaliteit. Garant voor die topkwaliteit staat de familie Gnodde. Vader Douwe is een oud-visserman die Top Fish in 1992 oprichtte. Hij koopt op de visafslag Urk, letterlijk op een steenworp afstand gelegen, de beste kwaliteit vis. Veel platvis zoals schol, tong en tarbot, maar, via andere kanalen, ook rondvis zoals kabeljauw, wijting, snoek, snoekbaars, etc. Douwe Gnodde zit zijn leven lang in de vis. De kwaliteit van vis kent voor hem geen geheimen. Voor meer info bezoek de website

Topfish Seafood stands for excellence. The Gnodde family stands for quality. Mr. Gnodde is a former fisherman who Top Fish founded in 1992. He buys at the auction Urk (literally a stone's throw away) the best quality fish. He bought many flatfish such as plaice, sole and turbot, but through other channels, including round fish such as cod, whiting, pike, perch, etc. Douwe Gnodde his life is all about the fish.

Co-sponsor: Visrokerij Meij

Gedreven door passie voor kwaliteit, innovatie en service wil de 4e Generatie Meij erkend worden als ambitieus bedrijf met verantwoorde, vers gefileerde gerookte visdelicatessen, voor de Nederlandse en Belgische markt. Oog voor duurzaamheid en West-Friese normen en waarden staan bij hen hoog in het vaandel. Visgroothandel Meij staat garant voor eerlijke en natuurlijke producten. Voor meer info bezoek de website.

Obsessed by a passion for quality, innovation and service the 4th Generation Meij is well known as an ambitious company with responsible seafood delicacies, freshly filleted and smoked, for the Dutch and Belgian markets. Having an eye for sustainability and West Frisian norms and values are written large. Fishmonger Meij guarantees fair and natural products

Co-sponsor: Viviers Le Petit Pecheur

Viviers Le Petit Pêcheur te Yerseke is een relatief nieuwe speler op de schelpdierenmarkt. Begonnen in 2008 langs de traditionele oesterputten aan de Havendijk in Yerseke, is begin 2009 het huidige pand betrokken. Hierin zijn ruim bemeten bassins van ieder 60 m2 daarin kunnen diverse schelpdieren verwaterd worden. De schelpen worden dagvers verpakt op de meest efficiënte en moderne inpak- en etiketteerlijnen. Wat is een ‘Viviers’? Een ‘Viviers’ (spreek uit; vievjee) is de Franse benaming voor een comfortabele verwaterplaats voor oesters en allerhande schelpdieren. Het woord is afkomstig van het Latijnse: vivarium (afgeleid van vivus wat "levend" betekent) Het doelde in die tijd op een plaats waar men dieren in leven hield, zoals een oesterbassin of een reservoir voor levende vissen. Voor meer info bezoek de website.

Viviers Le Petit Pecheur Yerseke is a relatively new comer in the seafood market. With the start in 2008, along the traditional oysterponds on the Havendijk in Yerseke, they moved in early 2009 into their current building. Here are generously sized basins of each 60 m2 containing various shellfish, which can be diluted. The shells are packed fresh daily in the most efficient and modern packaging and labeling lines. What is a 'Viviers'? A 'Viviers' (pronounced; vievjee) is the French name for a comfortable watering place for oysters and all kinds of shellfish. The word comes from the Latin: vivarium (derived from vivus what means  "living") This referred at that time to a place where they kept fish, like an oyster basin or reservoir.

Strategisch partner: Euro-Toques NL

In EURO-TOQUES zijn 2500 Europese koks verenigd, die zich inzetten voor het behoud van het culinair erfgoed. Zij kiezen ervoor te werken volgens ambachtelijke bereidingswijzen en gebruiken in hun keukens alleen goede, natuurlijke producten. EURO-TOQUES zegt 'nee' tegen ongezonde voeding en 'ja' tegen voedsel dat niet genetisch gemanipuleerd is, geen chemische toevoegingen bezit, geen extra zoetstoffen en antibiotica bevat, bereid is zonder zieke gewassen en niet bestraald is. Voor meer info bezoek de website.

EURO-TOQUES has over 2500 European chefs who are a member of this assosiation, who are committed to preserving the culinary heritage. They choose to work according to traditional methods of preparation and use in their kitchens just good, natural products. EURO-TOQUES says no to unhealthy food and yes to food that is not genetically modified, has no chemical additives, no added sweeteners and which contains antibiotics, and vegetation which aren’t sprayed of irradiated.